Fussball hallenschuhedetské kopačkyvoetbalschoenen salefotbollsskor webshopScarpe calcio scontatechaussure de football pas cherbillige fotballsko på nett på
ルイヴィトンコピールイヴィトンiphone7plusケース
PROW 2007-2013 | PIAGRO.pl

Platforma handlowa
Partnerzy piagro.pl

PROW 2007-2013

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiejskich od roku 2007, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej.

Dotacje unijne dla Firm na lata 2014-2020

Działania Osi 1 - polegają na poprawie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego i obejmują następujące działania:

  1.1. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie
  1.2. Ułatwianie startu młodym rolnikom
  1.3. Renty strukturalne
  1.4. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów
  1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych  
  1.6. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej  
 
1.7. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa  
 
1.8. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych
  1.9. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności
  1.10. Działania informacyjne i promocyjne  

 

Działania Osi 2 - mają na celu poprawę środowiska naturalnego i obszarów wiejskich i należą do nich następujące działania:

  2.1. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) 
  2.2. Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe)
 
 2.3. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
  2.4. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
 


Działania Osi 3 - jej zadaniem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej a należą do niej działania:

  3.1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  3.2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
  3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
  3.4. Odnowa i rozwój wsi
 

Działania Osi 4
- działania mają przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskiej poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw a należą do nich:

  4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  
  4.2. Wdrażanie projektów współpracy
  4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA - zdjęcie 1 CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA 1.00 PLN
111 dni
 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA 9.00 PLN
111 dni
CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA - zdjęcie 1 CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA 59.00 PLN
111 dni
Pneumatyka dla rolnictwa i przemysłu spożywczego - zdjęcie 1 Pneumatyka dla rolnictwa i przemysłu spożywczego - 305 dni
PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop 9.50 PLN
111 dni