Opublikowano 06-06-2011 o 09:39

Trzymanie bydła na uwięzi w gospodarstwach ekologicznych


Z dniem 1 stycznia 2011 obowiązują nowe wzory formularzy w sprawie odstępstw od zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym. Formularze są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora IHARS.

Trzymanie zwierząt na uwięzi w gospodarstwach ekologicznych jest zabronione z wyjątkiem przypadków, gdy działania są ograniczone czasowo i tylko w uzasadnionym zakresie. Producenci w rolnictwie ekologicznym mogli w okresie do 31 grudnia 2010 roku trzymać bydło na uwięzi w budynkach, które zostały wybudowane przed 24 sierpnia 2000 roku bez ubiegania się o wydanie pozwolenia przez wojewódzkiego inspektora JHARS, pod warunkiem, że zwierzęta mają zapewniony regularny ruch, a chów odbywa się zgodnie z wymaganiami dobrostanu, na wygodnie wyściełanych stanowiskach.

Producenci w rolnictwie ekologicznym chcący z zachowaniem ciągłości nadal trzymać bydło na uwięzi, w okresie po 31 grudnia 2010 będą musieli uzyskać pozwolenie wojewódzkiego inspektora JHARS zgodnie z obowiązującymi przepisami w rolnictwie ekologicznym, na zastosowanie odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej, przewidzianego w art. 95 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Na wniosek indywidualnego producenta wojewódzki inspektor JHARS może nadal zezwalać na stosowanie ww. odstępstwa w okresie przejściowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, pod warunkiem, że co najmniej dwa razy w roku przeprowadzone będą przez upoważnioną jednostkę certyfikującą wizyty kontrolne, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008. Podsumowując, na stronie internetowej GIJHARS mamy dwa wnioski o trzymanie bydła na uwięzi: należy pobrać właściwy druk, wypełnić go i przesłać do zaopiniowania do jednostki certyfikującej. Po wydaniu odpowiedniej opinii wniosek jest kierowany przez JC do wojewódzkiego inspektora JHARS.

Który formularz wypełnić?

1. Formularz F-6
Wniosek o wydanie zgody na trzymanie bydła na uwięzi w małym gospodarstwie. Wniosek ten składany jest na podstawie art. 39 rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008. Odstępstwo to dotyczy ogólnie trzymania bydła na uwięzi w małych gospodarstwach:
? w budynku inwentarskim,
? na pastwisku.
Za małe gospodarstwo można uznać gospodarstwo, w którym ilość bydła w stadzie podstawowym nie powinna przekraczać 40 szt. Jednostka certyfikująca może dopuścić utrzymywanie bydła na uwięzi w małych gospodarstwach:
? jeżeli nie ma możliwości podzielenia zwierząt na grupy odpowiednie do ich sposobu zachowania,
? jeżeli bydło ma dostęp do pastwisk w okresie wypasania,
? pod warunkiem, że bydło ma dostęp do obszarów na otwartej przestrzeni przynajmniej dwa razy w tygodniu,
gdy wypasanie nie jest możliwe.

2. Formularz F-11
Wniosek o wydanie zgody na trzymanie w budynkach inwentarskich bydła na uwięzi. Wniosek ten producent ekologiczny składa na podstawie art. 95 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 i dotyczy przede wszystkim gospodarstw dużych (powyżej 40 sztuk bydła w stadzie) w budynkach, które zostały wybudowane przed dniem 24 sierpnia 2000 roku. W tym przypadku obowiązują dwie wizyty kontrolne w gospodarstwie. W warunkach województwa świętokrzyskiego zdecydowana większość gospodarstw powinna wypełniać formularz F-6, który dotyczy małych gospodarstw. Decyzje w ramach wyżej wymienionych odstępstw będą wydawane na czas określony.

autor: Halina Szałda
artykuł pochodzi z Aktualności Rolniczych ŚODR NR 2/2011

Autor: materiał dodany przez Aktualności Rolnicze ŚODR

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
Pokrycia zbiorników na gnojowicę, gnojówkę - zdjęcie 1 Pokrycia zbiorników na gnojowicę, gnojówkę 14000.00 PLN
89 dni
TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA 14.50 PLN
264 dni
Piasek w workach producent WARSZAWA - zdjęcie 1 Piasek w workach producent WARSZAWA 9.00 PLN
264 dni
 Wózek widłowy rampa mobilna Ausbau - zdjęcie 1 Wózek widłowy rampa mobilna Ausbau 20000.00 PLN
57 dni
Obornik Granulowany big bag kurzy i bydlęcy - zdjęcie 1 Obornik Granulowany big bag kurzy i bydlęcy 800.00 PLN
52 dni