nike fotballskoreplique montres de luxereplique montre suisseImitation montre de luxe Wymogi agrotechniczne nowych odmian jęczmienia ozimego | PIAGRO.pl

Opublikowano 27-04-2011 o 13:44

Wymogi agrotechniczne nowych odmian jęczmienia ozimego


Jęczmień ozimy wymaga bardzo starannej uprawy.

Jęczmień ozimy, spośród wszystkich zbóż, wymaga bardzo starannej uprawy roli, jest bardzo wymagający pod względem kultury gleby, zwłaszcza odczynu i stosunków wodno-powietrznych.

Aktualnie w krajowym rejestrze odmian jęczmienia ozimego znajduje się dwadzieścia jeden odmian, spośród nich siedemnaście odmian posiada kłos wielorzędowy, a cztery dwurzędowy. Na cele pastewne przeznaczonych jest 18 odmian, a 3 na cele browarne. Odmiany o browarnym charakterze użytkowania: Nickela, Tiffany i Wintmalt mają kłos dwurzędowy (według rolników są lepiej wymłacalne). Z odmian pastewnych jedynie odmiana Metaxa ma kłos dwurzędowy. W 2010 roku wprowadzono do rejestru dwie nowe odmiany: Souleyka i Metaxa (mogą być one jeszcze mało dostępne na rynku). Największy postęp hodowlany występuje w poprawie plenności u form wielorzędowych.

W trosce o poprawę zimotrwałości odmian, hodowcy wykazują odmiany bardziej odporne na mróz, np. odmiana Bażant, uzyskująca ocenę 6,00 (w skali 9-stopniowej), odmiany Lomerit, Karakan i Merle po 5,5. Należy podkreślić, że mrozoodporność aktualnie zarejestrowanych odmian jest znacznie wyższa niż kilka lat temu.

Warto zapoznać się z Listami Zalecanych Odmian (LZO), rekomendowanych przez COBORU do uprawy w 2010 roku dla jęczmienia ozimego (oraz innych gatunków) w województwach.

Wybierając odmianę jęczmienia do uprawy na cele pastewne, należy zwracać uwagę na jej plenność (nowsze odmiany), zawartość białka w ziarnie, odporność na choroby, wyleganie. W sprzyjających warunkach siedliskowych i agrotechnicznych potencjał plonowania jęczmienia ozimego można porównać do pszenicy.

Dodatnią cechą odmian dwurzędowych jest lepsza odporność na wyleganie, z czym wiąże się mniejsza wysokość ich roślin.

Na ostateczny efekt produkcji jęczmienia ozimego wpływa szereg czynników: genetyczny potencjał plonowania odmiany, jakość gleby, klimat oraz rodzaj zastosowanej technologii (zróżnicowanej dla form browarnych i pastewnych), obejmującej wszystkie zabiegi agrotechniczne.

W IUNG-PIB w Puławach prowadzone są nad reakcją jęczmienia ozimego na termin siewu, gęstość siewu i nawożenie azotem. Optymalnym terminem siewu jest okres między 15 a 20 września, a dopuszczalne opóźnienie – do 25 września.

Na opóźnienie siewu silnie reagują (spadkiem plonu) odmiany: Merlot, Bartosz, Nickela, Fridericus, Scarpia, Amarena. Tolerancyjne na opóźnienie siewu są: Traminer, Maybrit, Karakan, Epoque, Wintmalt.

Jęczmień ozimy spośród wszystkich zbóż wymaga bardzo starannej uprawy roli, jest bardzo wymagający pod względem kultury gleby, zwłaszcza odczynu i stosunków wodnopowietrznych. Wszystkie uprawki pożniwne i przedsiewne powinny być wykonane starannie w zależności od rośliny przedplonowej i terminowo.

Gęstość siewu jęczmienia ozimego zależy od jakości gleby, przedplonu i terminu siewu.

Przy uprawie na glebie o lekko kwaśnym odczynie (pH 5,5–5,9) ilość wysiewu należy zwiększyć o 3–6% w stosunku do norm. Bardziej gęsty siew w gorszych warunkach siedliskowych jest uzasadniony słabszym rozkrzewieniem roślin w takich warunkach. Jęczmień ozimy wysiewa się w rozstawie 10–15 cm, na głębokość 3–5 cm (głębiej na glebach lżejszych i przesuszonych).

Gęstszych siewów (większy wzrost plonu przy wzrastającej ilości wysiewu) wymagają: Traminer, Bartosz, Nickela, Epoque, Fridericus, Karakan, Scarpia. Średnio reagują na gęstość siewu: Merlot, Maybrit, Rosita. Z badań wynika, że do grupy odmian silnie reagujących na nawożenie azotem (produktywnie wykorzystujących duże dawki azotu) należy zaliczyć: Maybrit, Epoque, Fridericus, Karakan, Scarpia.

Słabiej wykorzystują nawożenie azotem odmiany: Merlot, Traminer, Bartosz, Nickela. Wielkość dawek nawozów azotowych zależy od szeregu czynników warunkujących wysokość plonu, takich jak: żyzność gleby, przedplon, przebieg pogody w okresie wegetacji roślin, nasilenie występowania chorób i szkodników, a także poziomu agrotechniki.

Duże potrzeby nawożenia azotem są na glebach średniej jakości, o pH przekraczającym 6, gdy opady zimowe znacznie przekroczyły normę, przedplon nawożony małą dawką azotu, brak roślin motylkowych w zmianowaniu, wysoki poziom agrotechniki, optymalny termin siewu oraz pełna ochrona roślin. Małe potrzeby nawożenia azotem są w przeciwstawnych warunkach.

Dawki azotu do 50 kg/ha można stosować jednorazowo w czasie ruszenia wegetacji roślin wiosną. Wyższe dawki zaleca się dzielić na dwie: 60% po ruszeniu wegetacji i 40% na początku fazy strzelania w źdźbło, lub trzy: 50% przy ruszeniu wegetacji, 35% pod koniec fazy krzewienia i 15% na początku kłoszenia. W warunkach suszy większe efekty przynosi dokarmianie roślin (II i III dawka) nawozami płynnymi, które w razie potrzeby (objawy niedoboru miedzi, manganu) można łączyć z ciekłymi nawozami mikroelementowymi, a także z niektópestycydami. Stężenie N przy oprysku, w zależności od fazy rozwojowej roślin, powinno wynosić: 11–13% w fazie krzewienia, 10% na początku fazy strzelania w źdźbło i 5% w fazie kłoszenia.

Nawożenie azotem pod jęczmień ozimy browarny powinno być stosowane w całości pogłównie, wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji. Optymalna dawka azotu waha się w granicach 25–50 kg N/ha. Górną granicę przedziału dawek należy stosować na glebie kompleksu żytniego dobrego lub żytniego bardzo dobrego, przy pH przekraczającym 6,3, jeśli opady zimowe znacznie przekroczyły normę, przedplon nawożono małą dawką azotu, w płodozmianie występuje brak roślin motylkowych, siew wykonano w terminie optymalnym i zaplanowano pełną ochronę roślin. Na glebach żyznych i w przeciwstawnych warunkach należy stosować niską dawkę azotu. Zbyt duża dawka azotu nadmiernie podwyższa zawartość białka w ziarnie, co ujemnie wpływa na wartość browarną ziarna.

Nasza Rola Nr 30/2010

Autor: materiał dodany przez Nasza Rola

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
Piasek w workach producent WARSZAWA - zdjęcie 1 Piasek w workach producent WARSZAWA 9.00 PLN
106 dni
TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, KORA, TORFY, SUBSTRAT, SUBSTRATY, WARSZAWA 17.50 PLN
106 dni
 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA 9.00 PLN
106 dni
Drzewka owocowe, krzewy owocowe Warszawa Wawer - zdjęcie 1 Drzewka owocowe, krzewy owocowe Warszawa Wawer 24.00 PLN
196 dni
Mieszanka piaskowo - solna producent Warszawa - zdjęcie 1 Mieszanka piaskowo - solna producent Warszawa 9.00 PLN
106 dni