nike fotballskoreplique montres de luxereplique montre suisseImitation montre de luxe WIOSENNE NAWOŻENIE GNOJÓWKĄ I GNOJOWICĄ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH | PIAGRO.pl

Opublikowano 14-04-2011 o 13:35

WIOSENNE NAWOśENIE GNOJÓWKĄ I GNOJOWICĄ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


W czasach gdy nawozy mineralne są drogie warto pomyśleć o nawozach naturalnych.

W dobie rosnących cen nawozów mineralnych oferowanych przez handel warto zwrócić uwagę na nawozy naturalne, które mogą być z powodzeniem stosowane pod nasze uprawy. Do nawozów naturalnych zaliczamy powszechnie obornik, gnojówkę, gnojowicę, często też pomiot ptasi. Do zastosowania wczesnowiosennego najbardziej odpowiednie wydają się być gnojówka i gnojowica. Warto wyjaśnić różnice między gnojówką i gnojowicą, gdyż pojęcia te bywają często mylone. Gnojówka to nawóz naturalny składający się z przefermentowanego moczu zwierząt gospodarskich zbieranego w oddzielnych zbiornikach w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta na płytkiej ściółce. Obecnie w gospodarstwach nastawionych na wielkotowarową produkcję częściej uzyskuje się nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich, czyli tzw. gnojowicę. Gnojowica to nawóz zbliżony w swoim działaniu do gnojówki.

Jest to mieszanina moczu, kału i wody stosowanej do spłukiwania stanowisk w oborach czy chlewniach bezściółkowych. Stosowanie nawozów naturalnych, w częściowym zastępstwie nawozów mine mineralnych, pozwala znacząco obniżyć koszty nawożenia pól. Nawozy naturalne, zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu, można stosować od 1 marca do 30 listopada. Należy pamiętać, że zabrania się stosowania tych nawozów na rośliny przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi.Nawozów naturalnych nie stosuje się także w odległości mniejszejzniż 20 m od stref ochronnych źródeł i ujęć wodnych oraz brzegówzzbiorników wodnych. Zgodnie z tym,zco przewidział ustawodawca – w każdym z gospodarstwie rolnym, w którym są stosowane nawozy naturalne obowiązuje nieprzekraczalna granica nawożenia nimi pól w dawce zapewniającej dostarczenie do glebyznie więcej niż 170 kg N/ha.

Większość składników pokarmowychzw płynnych nawozach znajduje się w formie mineralnej,złatwo przyswajalnej przez rośliny. Należy jednak mieć na uwadze to, że skład chemiczny obu tych nawozów różni się istotnie. Gnojówka to typowy nawóz azotowo- potasowy. Zawiera przeciętnie 0,2 - 0,3% azotu, 0,6 - 0,7% potasu oraz niewielką ilość fosforu. Skład chemiczny gnojówki zależy od gatunku hodowanych zwierząt. Gnojówka bydlęca przewa?nie zawiera więcej potasu od pochodzącej od trzody chlewnej (tabela). Gnojówkę najlepiej stosować wczesną wiosną, przedsiewnie (bez rozcieńczania), jak również pogłównie np. na użytkach zielonych. Wiosną można nawozić gnojówką pola przeznaczone pod buraki cukrowe, ziemniaki, zbo?a jare, kukurydzę. Ustalając dawkę gnojówki pod nasze uprawy, nalezy uwzględnić to, że zawiera ona znikome ilości fosforu i dlatego trzeba pamiętać o nawożeniu roślin mineralnym fosforem. Należy wówczas zastosować nawóz fosforowy w ilości 60- 80 kg P2O5 w czystym składniku.

Gnojowica jest nawozem zbliżonym w swoim działaniu do gnojówki. Jest to nawóz azotowofosforowo- potasowy. Przeciętna zawartość składników w gnojowicy jest następująca: 0,3 - 0,4% azotu, 0,3 - 0,4% potasu oraz 0,2 - 0,3% fosforu (tabela). Skład chemiczny gnojowicy zależy od rodzaju zwierząt, ich wieku oraz sposobu ich żywienia. Składniki pokarmowe w gnojowicy występują częściowo w postaci mineralnej, a częściowo w związkach organicznych trudniej przyswajalnych przez rośliny. Ze względu na udział związków organicznych, gnojowica najlepiej wykorzystywana jest przez rośliny o długim okresie wegetacji. Gnojowicę na gruntach ornych stosuje się najczęściej przedsiewnie, natomiast na łąkach i pastwiskach zaleca się stosować pogłównie, tj. wczesną wiosną lub po pokosie albo wypasie. Podobnie jak przy gnojówce, należy równolegle stosować nawóz fosforowy w ilości 40 - 60 kg P2O5. Przed wiosennym wywozem nawozów naturalnych na pole zaleca się wykonanie analizy podstawowych składników pokarmowych, a w przypadku gnojowicy tak?e oznaczenie zawartości suchej masy. Uzyskane dane pozwolą na dokładne określenie dawki nawozów naturalnych wprowadzanych do gleby czy rozlewanych na 1 ha (w przypadku gnojówki). Gnojówką i gnojowicą nawozi się zgodnie z zasadami nawożenia pól azotem.

Wielkość dawki azotu należy dostosować do poziomu przewidywanego plonu i stanowiska (dobrze jest znać zasobność gleby w azot). Ile nawozu zastosować na nasze pole? Zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej nie powinno wprowadzać się do gleby dawki gnojówki i gnojowicy większej niż wynika to z ustawy o nawozach i nawożeniu, czyli 170 kg N/ha. śeby jednak przeliczyć dawkę azotu na konkretną ilość azotu nale?y znać skład chemiczny stosowanych przez nas nawozów. W tabeli podano przeciętne zawartości składników mineralnych w nawozach naturalnych. Warto także znać dokładną wartość nawozową gnojówki czy gnojowicy, która będzie wprowadzana na nasze pola. Na podstawie danych z tabeli, łatwo można policzyć, że 170 kg azotu zawiera się w 53 m3 gnojówki bydlęcej, 60 m3 gnojówki od trzody oraz 50 m3 gnojowicy bydlęcej i 40 m3 gnojowicy od trzody. Te wyliczone średnie ilości nawozów można zastosować w ciągu całego okresu wegetacji. Zaleca się całkowitą ilość wprowadzanego do gleby nawozu podzielić na 2 - 3 części tak, aby jednorazowa dawka nie przekraczała 30 m3 na 1 hektar.

Należy pamiętać, że chociaż azot płynnych nawozów naturalnych jest łatwo przyswajalny przez rośliny, to musi być zastosowany w większych ilościach. Wynika to z faktu, że występują nieuniknione straty azotu w formie amoniaku. Te straty amoniaku zachodzą już podczas przechowywania czy gromadzenia nawozów w zbiornikach do tego przeznaczonych. Dlatego ważne jest właściwe przechowywanie nawozów, czyli np. okrywanie zbiorników płaszczem ochronnym czy usuwanie nawet najmniejszych nieszczelności, przez które mógłby ulatniać się gaz. Straty azotu mogą występować również podczas wywożenia i rozlewania nawozów na pole. Najlepszą metodą aplikacji płynnych nawozów naturalnych jest ich wprowadzanie dogłębnie do warstwy gleby na głębokość 20 cm. Wskazane jest także stosowanie tych nawozów przed spodziewanymi deszczami, które spowodują przemieszczanie jonów amonowych w głąb ziemi, a następnie ich sorpcję.

W warunkach corocznego nawożenia gnojowicą wskazane jest kontrolowanie zasobności gleby w fosfor i potas. Znając zasobność gleby w te podstawowe składniki pokarmowe, łatwiej będzie można sporządzać plany nawożenia pól. W przypadku gnojowicy nie powinno się jej stosować na glebach o zawartości fosforu powy?ej 40 mg P2O5 na 100 g gleby, gnojówka natomiast nie powinna być stosowana na glebach o wysokiej zawartości potasu – powyżej 50 mg K2O na 100 g gleby średniej i 60 mg K2O na 100 g gleby ciężkiej.

Pomorskie Wieści Rolnicze kwiecień Nr 4/2011

Autor: materiał dodany przez Pomorskie wieści Rolnicze

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
PIASEK W WORKACH, PIASEK NA ZIMĘ WARSZAWA - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH, PIASEK NA ZIMĘ WARSZAWA 9.00 PLN
106 dni
 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH producent WARSZAWA 9.00 PLN
106 dni
TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA - zdjęcie 1 TORF, SUBSTRAT, PODŁOŻA TORFOWE, WARSZAWA 14.50 PLN
106 dni
PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop 9.50 PLN
106 dni
CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA - zdjęcie 1 CHLOREK WAPNIA, CHLOREK MAGNEZU, WARSZAWA 59.00 PLN
106 dni