nike fotballskoreplique montres de luxereplique montre suisseImitation montre de luxe Jaki rozpylacz wybrać? | PIAGRO.pl

Opublikowano 22-11-2011 o 12:29

Jaki rozpylacz wybrać?


Sezon ochrony roślin w pełni, przypominamy więc podstawowe informacje o najważniejszym elemencie opryskiwacza polowego, czyli o rozpylaczach płaskostrumieniowych.

Ze względu na różnorodność zabiegów ochronnych, wykonywanych w różnych i zmieniających się warunkach, powstała bogata oferta rynkowa rozpylaczy. Problemem może stać się ich właściwy dobór.

Od właściwego doboru i jakości rozpylaczy zależy efektywność i bezpieczeństwo zabiegów ochrony roślin. Dla sprostania wysokim wymogom chemicznej ochrony roślin producenci rozpylaczy oferują wiele ich typów i rozmiarów, dostosowanych do konkretnych warunków.

Przy doborze rozpylaczy należy kierować się rodzajem zwalczanego organizmu (choroby, szkodniki, chwasty), sposobem działania środka ochrony oraz warunkami pogodowymi, zwłaszcza prędkością wiatru, ponieważ optymalna wielkość kropel jest inna dla każdej z tych okoliczności.

Uzyskanie właściwej wielkości kropel zależy od typu i rozmiaru (koloru) rozpylaczy oraz ciśnienia roboczego. Przy doborze rozpylaczy trzeba uwzględnić fakt, że ten sam typ rozpylacza może wytwarzać krople różnej wielkości przy różnych rozmiarach i ciśnieniach. Im większy rozmiar rozpylaczy oraz im niższe ciśnienie robocze, tym krople są większe i mniej podatne na znoszenie. Należy tu podkreślić, że rozmiar (kolor) rozpylacza decyduje głównie o dawce cieczy użytkowej, natomiast lepszą metodą redukcji znoszenia jest użycie rozpylaczy eżektorowych lub antyznoszeniowych.Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę najpopularniejszych typów rozpylaczy jednostrumieniowych stosowanych w uprawach polowych.

Rozpylacze standardowe (zwykłe) mają wszechstronne zastosowanie w zabiegach ochrony roślin (zwalczanie chorób, szkodników i chwastów). Ponieważ jednak wytwarzają krople drobne i średnie, podatne na znoszenie, powinny być użytkowane tylko w optymalnych warunkach pogodowych (wiatr poniżej 1,5 m/s, temperatura 12–20°C, wilgotność powietrza 60–90%). Zalecane ciśnienia robocze: 2÷4 barów (1 bar = 1 atm. = 0,1 MPa). Rozpylacze te są najtańsze i powszechnie stosowane w Polsce.

Rozpylacze uniwersalne (o podwyższonej równomierności rozpylania, o rozszerzonym zakresie ciśnień) mają precyzyjniej wykonaną szczelinę rozpylającą niż w rozpylaczach standardowych. Odznaczają się dobrą jakością rozpylania cieczy już przy bardzo niskich ciśnieniach (1÷1,5 bara). Zaletą stosowania niższych ciśnień jest duża jednorodność wytwarzanych kropel i niewielka zawartość kropel bardzo drobnych w rozpylanej cieczy. Rozpylacze te są droższe od standardowych, ale godne polecenia.

Rozpylacze antyznoszeniowe (antydryfowe) są udoskonaloną wersją rozpylaczy standardowych. Dzięki zamontowaniu kryzy wstępnej, która obniża ciśnienie cieczy docierającej do właściwej dyszy szczelinowej, znacznie zredukowana jest ilość kropel drobnych, natomiast przeważają krople średnie i grube. Zabiegi można wykonywać przy prędkości wiatru 1–2 m/s. Zalecane ciśnienia robocze: 2÷4 barów. Rozpylacze te doskonale nadają się do stosowania herbicydów doglebowych i nalistnych, fungicydów, insektycydów i regulatorów wzrostu oraz do desykacji roślin i nawożenia dolistnego. Zalecane są w sytuacji, gdy rolnik potrzebuje rozpylaczy emitujących grubsze krople niż rozpylacze standardowe lub uniwersalne, ale bez ponoszenia większych kosztów (są znacznie tańsze od rozpylaczy eżektorowych).

Rozpylacze eżektorowe wytwarzają krople najbardziej odporne na znoszenie – grube i bardzo grube. Produkowane są w wersji „długiej” i „krótkiej” (tzw. kompaktowej). Wersje „długie” pracują w zakresie ciśnień 3÷8 barów, kompaktowe 1,5÷6 barów. W rozpylaczach eżektorowych przepływająca ciecz zasysa powietrze przez dodatkowe otwory w dyszy. Dzięki temu następuje intensywne mieszanie cieczy z powietrzem, co daje bardzo duże, napowietrzone krople. Uderzając o rośliny, krople rozbijają się, zwiększając stopień pokrycia opryskiwanej powierzchni. Chociaż pokrycie to nie jest tak dobre jak kroplami drobnymi lub średnimi, to jednak rozpylacze eżektorowe umożliwiają wykonanie zabiegu w mniej korzystnych warunkach (np. silniejszy wiatr 2–3 m/s, niska wilgotność powietrza, wyższa temperatura). Rozpylacze te umożliwiają więc terminowe wykonanie zabiegu ochronnego, co może zapobiec stratom wynikłym z opóźnienia. Można je polecać do zabiegów herbicydowych doglebowych, stosowania regulatorów wzrostu i nawozów płynnych, a także insektycydów i fungicydów  o działaniu układowym.

Rozpylacze uderzeniowe wyposażone są w komorę wirową i okrągłe kryzy, a wypływający strumień oprysku trafia najpierw na powierzchnię odbijającą i wylatuje w postaci grubokroplistego wachlarza cieczy, odpornego na znoszenie w szerokim zakresie ciśnień (1÷6 barów). Rozpylacze te wytwarzają bardziej grubokroplistą strukturę cieczy niż rozpylacze antyznoszeniowe. Odchylony do tyłu strumień pozwala na stosowanie agrochemikaliów przy dużych prędkościach jazdy. Rozpylacze te polecane są do zabiegów herbicydowych doglebowych przed- i powschodowych oraz do aplikacji środków ochrony roślin o działaniu systemicznym, a także nawozów płynnych.

Rozpylacze uderzeniowe eżektorowe mają dyszę z kryzą wstępną zasysającą powietrze i produkującą duże krople, wyjątkowo odporne na znoszenie w zakresie ciśnień 2÷7 barów. Duże komory przelotowe zapobiegają zapychaniu się dysz nawet przy trudno rozpuszczalnych lub zawiesinowych nawozach. Rozpylacze mają zwartą budowę, co zapobiega ich uszkodzeniu, a dysze zużywają się wolniej niż w rozpylaczach standardowych. Zalecane są do stosowania herbicydów systemicznych oraz przedwschodowych herbicydów doglebowych.

Oprócz rozpylaczy jednostrumieniowych produkowane są rozpylacze dwustrumieniowe w tych samych typach, czyli: standardowe, niskoznoszeniowe, eżektorowe i uderzeniowe. Rozpylacze dwustrumieniowe są bardzo przydatne w opryskach wymagających dokładnego i równomiernego pokrycia preparatem pionowych powierzchni (np. źdźbeł zbóż) i trudnodostępnych organów roślin, przy dużej dawce cieczy roboczej.

Specjalistyczne rozpylacze są znacznie droższe od standardowych. Jednak koszt nawet najdroższego rozpylacza jest znikomy w porównaniu z wartością środków ochrony roślin, które w ciągu całego okresu jego użytkowania zostaną zastosowane. Przy wymianie rozpylaczy na nowe warto nabyć markowe, produkowane przez jedną z renomowanych firm (TeeJet, Lechler, Lurmark, Albuz). Od kilku lat dostępne są na rynku rozpylacze firmy MMAT z Leszna – dobrej jakości i znacznie tańsze od zagranicznych.

autor: Andrzej Siennicki
artykuł pochodzi z KPODR Minikowo, Oddział w Przysieku

fot.sxc.hu

Autor: KPODR

Dodaj komentarz

Dodawanie komentarzy dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz swoje konto możesz się zalogować.
Nie posiadasz jeszcze konta? Możesz się zarejestrować.

Wybrane produkty z platformy handlowej

pozostałe produkty

Nazwa Cena Do końca
SUBSTRAT TORFOWY, TORF W WORKACH, WARSZAWA - zdjęcie 1 SUBSTRAT TORFOWY, TORF W WORKACH, WARSZAWA 13.50 PLN
106 dni
Drewno kominkowe w siatkach Warszawa - zdjęcie 1 Drewno kominkowe w siatkach Warszawa 9.95 PLN
106 dni
Piasek w workach producent WARSZAWA - zdjęcie 1 Piasek w workach producent WARSZAWA 9.00 PLN
106 dni
drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa - zdjęcie 1 drzewka owocowe,krzewy owocowe Warszawa 24.00 PLN
106 dni
PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop - zdjęcie 1 PIASEK W WORKACH WARSZAWA WAWER non-stop 9.50 PLN
106 dni