Kalendarz

Brak wydarzeń w kalendarzu

Gazety rolnicze
Weterynaria w terenie

Weterynaria w terenie jest krajowym kwartalnikiem, który jest wydawany przez Wydawnictwo Elamed - największy prywatny wystawca prasy w Polska. Czasopismo to jest dla wybranej grupy zawodowej lekarzy weterynarii - dedykowane do problemów dużych zwierząt i lekarzy opiekujących się stadami

Aktualne ceny
Cebula 0.00 PLN / T
Jęczmień 0.00 PLN / T
Papryka 0.00 PLN /kg
Ziemniak 0.00 PLN / T